Els PETIT de Begues

Els PETIT són una nissaga que trobem a Begues ja des de principis del segle XV, on es diversifiquen per diversos masos de la població i s’estenen per les poblacions veïnes. Resulta impossible trobar cap de les famílies antigues de Begues que no tingui enllaços amb alguna de les múltiples branques dels Petit.

No ha estat gens fàcil concloure aquest treball, que vaig començar a principis del confinament de la pandèmia de Covid i que m’ha comportat incomptables hores de recerca i treball. Tanmateix, aquest treball no és més que una feina inconclusa (com gairebé tots els estudis genealògics) i queda naturalment subjecta a revisió i ampliació a partir de noves troballes que futures recerques ens aportin.

És necessari dir aquí que això no hauria estat possible sense la ingent i meritòria feina feta per la gent del Centre d’Estudis Beguetans, tant en les seves recerques, com les seves publicacions i, molt especialment,  en l’estudi i digitalització tant de l’Arxiu Parroquial de Sant Cristòfol de Begues, com dels Fons Patrimonials de les Masies d Begues. Que quedi constància ferma del meu agraïment i de la meva admiració.

També vull agrair molt especialment  al bon amic i col·lega genealogista Ramon Benavente, la seva valuosa ajuda i paciència en la recerca i elaboració dels arbres  d’aquest estudi.

El meu interès pels PETIT rau en el fet que en sóc descendent directe diverses vegades i per diferents soques, que enllacen amb tres dels meus besavis, dos paterns i un matern. A part dels Petit i, també a partir dels seus enllaços, tinc ascendència directa amb moltes altres famílies de Begues, fet que em comporta un gran interès per aquesta població que motivarà nous estudis.

Entre aquests altres nissagues beguetanes que corren per les meves venes hi ha el Figueres, els Gerona,  els Grau, els Pau-Cirerola, els Rigual, els Romagosa, els Rossell, els Sadurní, els Térmens i els Vendrell.  De manera que tinc una reserva de feina per fer que mareja només de pensar-hi.

Can Térmens, antic mas Tió, dels Petit de mas Tió des del segle XV fins a principis del XVII.

En el botó de sota, hi trobareu l’enllaç a l’estudi complet en format PDF. Els arbres genealògics que s’hi corresponen estan a l’entrada “Petit de Begues” dins l’espai “El meu bosc” d’aquest espai web.

Consulteu PDF