Els Boscà són una de les famílies més antigues de Badalona, que enllacen amb la resta de famílies d’antic assentament a la vila. En l’article publicat en l’apartat general de genealogia d’aquesta web hi trobareu la seva història.

Aquí hi trobareu l’arbre complet,en format pdf, clicant en el botó de sota d’aquest text.
També hi he inclòs els arbres complementaris de les famílies VILAR, GALÍ, MALET i TRAVY, que trobareu clicant en els seus botons respectius.

La meva relació genealògica amb els Boscà-Montcerdà, m’arriba per diferents branques que entronquen amb la soca principal en diferents èpoques. Són les següents:

BRANCA 1:
I- Àngela Boscà Pujol =1616 Antoni Magí Carcerney Rodés
II- Miquel Carcereny Boscà =1644 Vicença Anglada
III- Josep Carcereny Angglada =1688 Maria Carbonell
IV- Josep Carcereny Carbonell =1732 Maria Just Pallach
V- Jerònima Carcereny Just =1754 Josep Gili Carreres
VI- Gertrudis Gili Carcereny =1785 Bartomeu Gol Sunyol
VII- Gaietana Gol Gili =1825 Josep Ventura Florensa
VIII- Pere Ventura Gol =1854 Maria Anna Granger Miralles
IX- Josepa Ventura Granger =1885 Joan Traité Escofet
X- Pere Traité Ventura =1917 Maria Pliar Lloveras Verdaguer
XI- Marta Traité Lloveras =1940 Xavier Estruch Serrat
XII- Miquel Estruch Traité

BRANCA 2:
I- Caterina Boscà Lagner =1593 Pere Seriol
II- Francesc Seriol i Boscà =1614 Elisabet Canyadó
III- Silvestre Seriol i Boscà i Canyadó =1656 Maria Teresa Jofre Palau
IV- Francesc Seriol i Boscà i Jofre =1685 Oròsia Banús Riera
V- Gràcia Seriol Banús= 1734 Pere Miralles
VI- Jeroni Miralles Seriol =1773 Cecília Garriga llobet
VII- Francesc Mralles Garriga =1807 Maria Anna Pujol-Busquets Sayol
VIII- Rosa Maria Miralles Pujol-Busquets =1826 Josep Gramger Massó
IX- Maria Anna Granger Miralles =1854 Pere Ventura Gol
X- Josepa Ventura Granger =1885 Joan Traité Escofet
XI- Pere Traité Ventura =1917 Maria Pilar Lloveras Verdaguer
XII- Marta Traité Lloveras = 1940 Xavier Estruch Serrat
XIII- Miquel Estruch Traité

BRANCA 3:
I- Francina Boscà Oller =1554 Jaume Nadal Corbera
II- Joana Nadal Boscà =1611 Pere Riera Puigvert, àlies Nadal
III- Teresa Nadal Riera =1653 Antoni Batlle Castanyera
IV- Bartomeu Batlle Nadal =1691 Esperança Rossell Ferrer
V- Teresa Batlle Riossell =1711 Pau Alzina i Batlle i Abril
VI- Josep Alzina i Batlle i Batlle =1742 Dorotea Cisa Sayol
VII- Esperança Alzina i Batlle Cisa =1771 Martí Riera Vergés
VIII- Mariano Riera-Vergés i Alzina i Batlle =1818 Maria Torras i Senyat i Cisa
IX- Gertrudis Riera Torras =1845 Josep Lloveras Serra
X- Pau Lloveras Riera =1880 Maria Dolors Verdaguer Gras
XI- Maria Pilar Lloveras Verdaguer =1917 Pere Traité Ventura
XII- Marta Traité Lloveras =1940 Xavier Estruch Serrat
XIII- Miquel Estruch Traité

BRANCA 4:
I- Caterina Boscà Bellsolà =1601 Jaume Sala
II- Jeroni Sala Boscà =1642 Paula Baró
III- Teresa Sala Baró =1666 Bartomeu Folch Garriga
IV- Diego Folch Sala =1705 Teresa Montmany
V- Jaume Folch Montmany =1731 Eulàlia Fargas
VI- Teresa Folch Fargas =1787 Joan Granger Bonàs
VII- Jaume Granger Folch =1795 Paula Massño Batlle
VIII- Josep Granger Massó =1826 Rosa Maria Miralles Pujol-Busquets
IX- Maria Anna Granger Miralles =1854 Pere Ventura Gol
X- Josepa Ventura Granger =1885 Joan Traité Escofet
XI- Pere Traité Ventura =1917 Maria Pilar Lloveras Verdaguer
XII- Marta Traité Lloveras =1940 Xavier Estruch Serrat
XIII- Miquel Estruch Traité

BRANCA 5:
I- Antònia Montcerdà =1400 Guillem Castellar Pons
II- Joan Castellar Montcerdà =1425 Clara Pi Casals
III- Rafela Castellar Pi =1452 Salvador Pi Gibert
IV- Salvador Pi Castellat =1470 Elionor Julià Colomer
V- Salvador Pi Julià =1494 Eulàlia Oliver
VI- Bartomeua Pi Oliver =1533 Joan Colomer
VII- Joan Colomer Pi =1580 Ellisabrt Cirera Nadal
VIII- Joan Pau Cirera Colomer =1613 Jerònima Guasch Santpere
IX- Joan Cirera Guasch =1642 Jerònima Caneny Ribata
X- Joan Cirera Caneny =1678 Eulàlia Torra Umbert
XI- Caterina Cirera Torra =1720 Anton Lloberes Lleonart
XII- Josep Lloberes Cirera =1748 Magdalena Forns Mates
XII- Jaume Lloberes Forns =1785 Maria Riera Senyat
XIII- Josep Lloveras Riera =1809 Maria Serra Riera
XIV- Josep Lloveras Serra = Gerttrudis Riera Torras
XV- Pau Lloveras Riera =1880 Maria Dolors Verdaguer Gras
XVI- Maria Pilar Lloveras Verdaguer =1917 Pere Traité Ventura
XVII- Marta Traité Lloveras= 1940 Xavier Estruch Serrat
XVIII- Miquel Estruch Traité