En els següents enllaços hi trobareu els arbres genealògics que complementen en meu treball sobre els Riera de Premià (Riera de Vall i Riera de Sant Matheu) en format PDF.
Estan fets amb impressora de gran format, de manera que, si a primera vista resulten difícil de llegir, només cal que aneu fent ampliacions al pdf, fins que sigui suficient per a una bona lectura.

Riera Premià-Arbre-1
Riera Premià- Arbre 2
Riera Premià- Arbre 3
Riera Premià- Arbre 4
Riera Premià- Arbre 5
Riera Premià- Arbre 6
Riera Premià- Arbre 7
Riera Premià- Arbre 8
Riera Premià- Arbre 9
Riera Premià- Arbre 10