Aquest mas, abans denominat lo mas Golart,  està situat dalt d’un petit turó, a prop del nucli anomenat “Els Casots”, del terme de Subirats. Es tracta d’una típica masia de planta basilical amb planta baixa, un primer pis i les golfes. Té adossat en un lateral un segon cos amb planta baixa, pis i un semisoterrani. Actualment (2016), tot i que ha estat declarada BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) es troba en estat de mig abandó, amb les portes i finestres segellades.

D’aquesta nissaga en trobem les primeres referències al S.XV.

NOTA IMPORTANT: Aquest estudi no hauria estat possible sense la inestimable i imprescindible col·laboració i les aportacions de l’amic RAMON ROVIRA TOBELLA  i és de justícia deixar-ne constància.

Can Ros de la Costa de Subirats

En el botó de sota, hi trobareu l’enllaç a l’estudi complet en format PDF. Els arbres genealògics que s’hi corresponen estan a l’entrada “Arbre dels Ros de la Costa de Subirats” dins l’apartat “El meu bosc” d’aquest espai web.

Consulteu PDF