El mas Sobrevia és un dels masos adscrits a la Quadra de Terrassola, que avui forma part del municipi de Seva, però que antigament estava subjecte a diversos senyorius que se’n disputaven els drets.

En el cas dels Sobrevia sembla clar que eren homes propis i solius del paborde de Gener a qui estaven lligats com a pagesos de remença. Tanmateix, el mas Sobrevia vas ser, durant els seus primers segles, una de les finques més reeixides de l’indret, sempre dins els límits marcats per les seves servituds.

És a partir del segle XVII que els Sobrevia comencen a mostrar símptomes d’afebliment econòmic i a endeutar-se. Fins al punt en que uns anys més tard d’haver-se acabat la Guerra de Successió, ja a mitjans del XVIII, els propietaris se l’han de vendre al Capítol Cardenalici de la Seu de Vic, amb qui tenien la pràctica totalitat del seu deute

L’any 1664, una de les filles de Pere Sobrevia i Maria Riba Colell, Maria, es va casar amb l’hereu dels masos Moragues i Mas del veïnat de Joanet de Sant Hilari Sacalm, n’Isidre Moragues i Mas. Foren els pares de Josep Moragues-i-Mas Sobrevia, que en seria l’hereu però que seria més conegut per les seves activitats militars. Estem parlant del famós heroi de la Guerra de Successió, el General Moragues. No cal que en faci aquí cap semblança atesa la molta bibliografia i informació que hom disposa d’aquest personatge.

Retrat del General Josep Moragues-i-Mas Sobrevia.

Des del vessant estrictament genealògic que ens ateny, cal dir que Josep Moragues va néixer el 28 de febrer de 1669 i que el seu padrí fou el seu oncle matern, hereu del mas Sobrevia de la Quadra de Terrassola, n’Antic Sobrevia Riba.
Una filla d’Antic Sobrevia i d’Esperança Coll Alibés i, per tant, cosina germana del General Moragues, n’Eufèmia, es va casar el 28-1-1693 amb l’hereu del mas Riera de Sant Matheu de Premià, en Francesc Riera Vila.
Aquesta és la relació entre els Riera de Sant Matheu de Premià i els Moragues-i-Mas de Joanet.
En quant als avantpassats de la mencionada Eufèmia, els podem remuntar, per la banda materna vint-i-tres generacions enrere, fins a arribar als segle X amb Miro i Guisla, besavis paterno-paterns del primer Baró de Sentmenat, en Pere I de Sentmenat.
Tot seguit hi trobareu l’enllaç a l’arbre d’ascendents d’Eufèmia Sobrevia Coll, així com també l’arbre de descendents dels Sobrevia de la Quadra de Terrassola.

El mas Sobrevia de la quadra de Terrassola de Seva en l’actualitat. La part antiga és la que es veu a la part esquerra de la imatge. L’edifici nou, a la dreta de la imatge, data del segle XIX.