El llinatge dels Tió de Premià és, sens dubte, un dels més antics de la vila. De fet, les seves referències van més enllà de tots els registres consultats i ha perdurat fins als nostres dies.

Hi ha altres llinatges amb el mateix cognom a la zona del Maresme, concretament a la vila de Canet i també a Sant Pol, de referències igualment antigues. Tanmateix, no hem trobat, de moment, si tenen algun nexe original comú, tot i que seria molt versemblant.

No s’ha conservat fins als nostres dies cap masia, pròpiament dita, que puguem identificar com al mas Tió de Premià, ni tenim tampoc cap referència antiga d’aital masia. En canvi si que tenim un can Tió, com a casa antiga, ubicada i integrada en el nucli vell del poble. Aquesta casa ha sofert moltes variacions i arranjaments al llarg dels segles i avui, malgrat que la seva aparença ja no és de casa rural,  sí que tenim prou elements per pensar que ho havia estat i que, molt probablement hagués estat la casa pairal de la nostra nissaga Tió.

Aquesta casa ja no pertany a la família Tió i actualment està habitada en règim de lloguer.

L’estudi que presentem se centra en els orígens documentats d’aquesta família, que arrenquen del Segle XIV, i s’atura al final de la Guerra de Successió. En un estudi posterior ja mirarem de seguir el fil dels Tió fins al segle XX.

Can Tió, de Premià.  Avui ja totalment convertida en una casa residencial moderna.

En el botó de sota, hi trobareu l’enllaç a l’estudi complet en format PDF. L’arbre genealògic que s’hi correspon està a l’entrada “Els TIÓ de Premià” dins l’apartat “El meu bosc” d’aquest espai web.

Consulteu PDF