TRAITÉ és el meu segon cognom, el del pare de la meva mare i els seus agnaticis. Es tracta d’un cognom molt poc freqüent que portem menys de 200 persones a tot Catalunya, sumant les seves diverses grafies.

De sempre que havia sabut que el quadravi havia vingut d’Olot a Badalona amb tota la seva família, però no en sabia les circumstàncies. El besavi Joan ja va néixer a Badalona, igual que l’avi Pere i la mare. No sabíem gaire coses dels Traité perquè l’avi no parlava gairebé mai de la seva família. El seu cercle familiar es restringia pràcticament a la seva muller, els dos fills i, més endavant el néts. Tot el què ens va arribar entrava espigolat, collit aquí i allà en alguna conversa o altra.

A més, en el meu cas, tot m’havia arribat de segones o terceres veus atès que l’avi Pere va morir just quan la meva mare estava embarassada de mi, de manera que jo ja no el vaig conèixer.

L’avi Pere

No sé per quines raons exactes ni per quines circumstàncies el meu quadravi Feliu Trayter va deixar Olot per venir a Badalona. Però en tot cas sí que sé que no va venir sol, sinó amb tota la seva família i també amb la seva germana Josepa i el seu marit Josep Prat.

En aquest estudi intentaré fer un repàs d’aquesta nissaga, un viatge que arrenca tal vegada a Creixell i que, de moment, segueix a Olot, a Badalona, a Portugal i a Mèxic.

La família Traité de Badalona, quan van arribar a Portugal. Hi falta el fill gran, en Pere, que va restar a Badalona.
D’esquerra a dreta, Joan Traité Escofet, Pepito Traité Ventura, Pepeta Ventura Granger i Lola Traité Ventura

En el botó de sota, hi trobareu l’enllaç a l’estudi complet en format PDF. Els arbres genealògics que s’hi corresponen estan a l’entrada “Trayter de la Garrotxa” dins l’espai “El meu bosc” d’aquest espai web.

Consulteu PDF

Aquest estudi inclou algunes de les branques maternes més remotes dels Trayter, els arbres de les quals també podeu trobar en l’espai “El meu bosc”, d’aquest mateix espai web.