Josep Fibla Sunyol, “en Picapanís”, ajudant a treure la barca en terra

Els Sunyol són una nissaga molt antiga originària de Badalona. Ja des del començament dels registres, al S.XVI, hi trobem dos masos Sunyol vinculats a un tronc original, els Sunyol de Llefià i els Sunyol de Canyet.
Malauradament cap dels dos masos ha sobreviscut fins avui en dia però, en canvi, si que la seva descencència és una de les més nombroses al territori. De Sunyols o Suñols, n’és ple tant a Badalona coma a Tiana com a Montgat i gairebé bé tots entronquen a la mateixa soca.

Més recentment, ja cap a finals del S XIX o al llarg del S XX, han anat arribant altres famílies cognominades Sunyol a la comarca, però que no tenen res a veure amb aquesta nissaga. En tot cas, aquests serien ja objecte d’un altre estudi.
Molts d’aquests Sunyol, sobretot a Montgat, van anar deixant les feines del camp per abraçar l’ofici de pescadors. Els de Tiana han seguit majoritàriament lligats als oficis del camp, mentre que els de Badalona, obren més el seu ventall d’oficis i els trobem fent de tot.

Algunes branques van marxar del territori i en perdem el rastre, però el cos principal, la majoria, es queden i es reparteixen entre les tres poblacions per esdevenir, com hem dit al començament, un grup genealògic que gairebé arriba a totes les famílies arrelades a la comarca des de mitjans del XIX enrere.

En el meu cas, enllaço amb els Sunyol a partir d’una rebesàvia de la meva besàvia materno-paterna, és a dir d’una àvia sisena meva, la Gertrudis Sunyol Casas, filla de Joan Sunyol Ferrer i de Maria Casas, que es va casar el 1757 amb Francesc Gol. La seqüencia seria la següent:
Joan Sunyol Ferrer =v1730 amb Maria Casas, filla
Gertrudis Sunyol Casas = 1757 Francesc Gol
Francesc Gol Sunyol =1800 Gertrudis Gili Carcereny
Gaietana Gol Gili = 1825 Josep Ventura Florensa
Pere Ventura Gol =1854 Maria Anna Granger Miralles
Josepa Ventura Granger =1885 Joan Traité Escofet
Pere Traité Ventura =1917 Maria Lloveras Verdaguer
Marta Traité Lloveras =1940 Xavier Estruch Serrat
Miquel Estruch Traité

En el botó de sota hi trobareu l’arbre complet de les famílies SUNYOL de Badalona, Tiana i Montgat

Arbre dels SUNYOL de Badalona, Montgat i Tiana