El finestró

Qui no ha mirat mai a través un finestró?  No res, només badar, contemplar el paisatge, sentir les remors de l’ambient i veure la vida com s’esllavissa, ... la gent que ve i que va, intuir-ne les converses i imaginar les dèries d’aquest d’aquí o d’aquella d’allà. Els humans som així, curiosos, xafarders, inquiets i [...]