El mas Nadal de Canyet, abans anomenat mas Salvador, és un dels més antics de la població. A mitjans del segle XVIII hi va entrar per matrimoni amb la pubilla, un fadristern dels Modolell de Sant Just Desvern i durant les següents generacions el mas s’anomenà can Modolell o Modolell i Nadal.

Ja més recentment se’l començà a conèixer com a can Grapa, malnom derivat segons que en explica la historiadora canyetaire Judit Barrera, d’un dels seus propietaris que era un home corpulent amb unes grans manasses que li atorgaren el malnom d’en Grapes.

En tot cas, cap a mitjans del XVIII, els Modolell i Nadal van edificar una nova casa en la seva propietat, més moderna i adequada a la seva posició social i s’hi traslladaren a viure-hi. Avui en dia ambdues finques pertanyen a diferents propietaris, parents entre ells. L’antic mas Nadal (can Grapa) està dividit en diversos habitatges en règim de lloguer, que estan ocupats per sengles famílies. El mas Nadal més nou és propietat dels descendents de la família Rubiés i Trias

En el botó de sota, hi trobareu l’enllaç a l’estudi complet en format PDF. Els arbres genealògics que s’hi corresponen estan a l’entrada “Can Nadal de Canyet” dins l’espai “El meu bosc” d’aquest espai web.

Consulteu PDF