La genealogia ens ofereix una finestra oberta al passat a través de la qual hi podem entrellucar algunes de les vides que han calgut per fer la nostra possible.

La Història ens situa els contexts de la humanitat i ens conta els grans fets que s’hi esdevingueren. La genealogia, tanmateix, ens permet situar-nos a nosaltres dins d’aquests contexts i saber qui érem, on érem i què hi fèiem. És la nostra Història de proximitat, a la menuda, feta a la mida dels de casa. En aquest sentit, doncs, podríem dir que el genealogista és una mena d’historiador de capçalera.

D’això va aquest espai, de voler saber de quina pasta som fets.

Els LLOBERES de Vilassar

LLOVERAS és el meu quart cognom, és a dir, el segon cognom de la meva mare. Es tracta d'una nissaga que em toca de ben a prop.  La meva àvia materna, la iaia Maria,  [...]

Els Riera de Premià

Aquesta és una aproximació a les genealogies de les diferents branques de la família RIERA, que es desenvolupen a partir d’un mateix tronc comú [...]

Estudi genètic dels ESTRUCH

Etimologia del cognom.   El cognom Estruch el trobem transcrit, segons les èpoques, de diferents formes que ens indiquen, però, una mateixa pronúncia. Així són [...]