La genealogia ens ofereix una finestra oberta al passat a través de la qual hi podem entrellucar algunes de les vides que han calgut per fer la nostra possible.

La Història ens situa els contexts de la humanitat i ens conta els grans fets que s’hi esdevingueren. La genealogia, tanmateix, ens permet situar-nos a nosaltres dins d’aquests contexts i saber qui érem, on érem i què hi fèiem. És la nostra Història de proximitat, a la menuda, feta a la mida dels de casa. En aquest sentit, doncs, podríem dir que el genealogista és una mena d’historiador de capçalera.

D’això va aquest espai, de voler saber de quina pasta som fets.

Els PETIT de Begues

Els PETIT de Begues Els PETIT són una nissaga que trobem a Begues ja des de principis del segle XV, on es diversifiquen per diversos masos de la població i [...]